s/s Storskär
Skärgårdstrafiken i Sverige är väl utbredd och återfinns inte bara utefter vår långa kuststräcka utan även i våra många insjöar och kanaler. Det är idag ca 200 år sedan man började driva expriment med ångbåtar. År 1816 provades Samuel Owens ångbåt på Riddarfjärden i Stockholm och redan några år senare var person- och godsbefordran med sådana fartyg i full gång. Tekniken utvecklades, från hjulångare till propellerångare, från ångmaskin till dieselmotorn.

Så låt oss nu välkomna dig till Skärgårdsbåtar.se, den mest kompletta databasen över Sveriges alla dåtida och nutida skärgårdsbåtar. Vi har samlat all tillgänglig information. Här finner du information om när och var fartygen byggdes, vilken dag de gick på grund och vad som hände med de som försvann från kajerna. Sidorna är fullspäckade med bilder, tekniska data samt flera års intressant historik på fartygen.
Ritning av ångslupen King Ring från Bergsunds mekaniska verkstad, Stockholm
Styrsöbolaget
Bedriver gods- och passagerartrafik i Göteborgs hamn och södra skärgård på uppdrag av Västtrafik med nästan 20 fartyg. Är idag dotterbolag till Transdev Sverige AB.
Läs mer Waxholms Ångfartygs AB
Bedriver gods- och passagerartrafik i Stockholms skärgård och hamn. Ett
tjugotal egna fartyg, men även många inhyrda. Är idag en del av Trafikförvaltningen Region Stockholm.
Läs mer