Ångbåts AB Skärgården
Ångbåts AB Skärgården bildas 16 november 1883 i Norrköping av grosshandlage Frans Blom, E.W. Heggblad, kapten Carl Heggblad och H. von Kochs sterbhus för trafik mellan Norrköping och Valdemarsvik.
  Kontaktuppgifter  
  Anm. Verksamheten upphört, inga kontaktuppgifter.
  Fartyg
  Skärgården 1884-1906
  Arkösund 1893-1895
  Betty 1893-1905
  Skärgården 1903-1908
Tillbaka till Rederier