Axel E. Lindvall
Godsägaren och riksdagsmannen Axel E. Lindvall i Nättraby startar 22 maj 1884 en ångslupslinje mellan Hafgården i Nättraby och Karlskrona. När Axel Lindvall avlider 1931 övertas företaget av frun Lotten Lindholm. Efter hennes död 1954 övertas företaget av deras dotter, fru Rut Gussi Jephson.
  Kontaktuppgifter  
  Anm. Verksamheten upphört, inga kontaktuppgifter.
  Fartyg
  Nettraby 1884-1937
  Vikingen 1886-1937
  Ägir 1896-1947
  Wrängö 1914-1959
  Axel 1934-1972
Tillbaka till Rederier