Varv PQR
  Begynnelsebokstav  
  ABC  DEF  GHI  JKL  MNO  PQR  STU  VWX  YZÅÄÖ  
  Varv
  PG-Made OY Bosund, Finland
  Redbay Boats Ltd Cushendall, Irland
  Riga Shipyard Riga, Lettland
  Riwall Båt & Propeller AB Sjötorp
  Rosättra Båtvarv AB Norrtälje
  Rupert Marine AB Täby
  Råå Nya Varfs AB Helsingborg
  Råå Varfs AB Helsingborg
Tillbaka till Start