Färja 62/241
Bromöfärjan vid Laxhall, Torsö 2023-06-18
Bromöfärjan vid Laxhall, Torsö 2023-06-18
Foto: Krister Nilsson
Fler bilder
  Fartygsfakta    
  Byggd 1959
  Varv Hjälmare Kanal & Slussverk AB, Arboga
  Varvsnummer 506
  Registernr 16792
  Fartygstyp Motorfärja
  Material Stål
  IMO nummer -
  Signal SLPV, numera SFE 2800
  Systerfartyg Färja 62/234 Färja 62/248 Färja 62/250 Färja 62/253
Färja 62/265
  Teknisk data Vid byggnation Idag
  Längd öa 23,00 meter 22,12 meter
  Största bredd 7,00 meter 7,99 meter
  Djupgående 1,10 meter 0,80 meter
  Brt/Nrt - 43/12
  Maskineri 1 x Bolinder 1053 K 1 x Volvo Penta T45
  Effekt 35 hk, 26 kW 48 hk, 35 kW
  Toppfart - -
  Kapacitet - -
   8 personbilar -
  Historik
  1959 Levererad av Hjälmare Kanal & Slussverk AB som Färja 62/241 till Vägförvaltningen i Göteborgs- och Bohuslän, Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, Stockholm.
  1959-05-25 Insatt i trafik på leden Bohus - Jordfallet, Bohuslän.
  1965 Flyttas i delar till leden Sund - Jaren, Stora Lee, Dalsland.
  1967 Kopplas ihop med Färja 61/231 för att öka kapaciteten till 14 personbilar.
  1967-07-01 Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen byter namn till Statens Vägverk, Stockholm.
  ? Ny huvudmaskin, av fabrikat Volvo Penta T45, 48 hk, 35 kW, installeras.
  1972 Såld till Domänverket, Kinne Revir, Skara och omdöpt till Brommöfärjan. Trafik på leden Torsö - Brommö, Vänern.
  ? Övergår till Sveaskog Förvaltnings AB, Brommö.
  2011-02-28 Omdöpt till Bromöfärjan i samband med registrering i Sjöfartsverkets skeppsregister.
  2017-10 Ny styrhytt monteras vid Kållandsö Varv AB, Kållandsö, Lidköping.
  2019-01-30 Överförd till båtregistret med signal SFE 2800.
Tillbaka till Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
Tillbaka till Statens Vägverk